JA TIL EØS?: Emilie mener å melde seg ut av EØS-avtalen vil være et steg i feil retning for Norge.

Fremtiden er EU-samarbeid

Å kutte alle bånd til EU ved å melde seg ut av EØS vil være som å «gamble» med den norske økonomien.

Publisert

Debatt - dette innlegget gir uttrykk for skribentens eigne meiningar.

Global oppvarming, flyktningkriser, krig på europeisk jord. Dette er realiteten vi står i. Om Rødt, Sosialistisk Venstre (SV) og Senterpartiet (Sp) ser for seg at et svekket europeisk samarbeid er løsningen på dette eller om de rett og slett bare befinner seg i en annen virkelighet enn meg stiller jeg meg spørrende til. 

Å gå vekk fra EØS-avtalen vil føre til at Norge havner utenfor det frie europeiske markedet og må kjempe på lik linje som andre store nasjoner for å handle med den europeiske økonomien. Dette kan føre til et nakkegrep på den norske økonomien. 

En egen handelsavtale for Norge 

Norges medlemskap i EØS og vårt forhold til EU er ikke et brennheit politisk tema, men det ulmer alltid i bakgrunnen. Det «Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde», kortere omtalt som EØS, bidrar til at Norge ikke står utenfor den europeiske tollunionen. Avtalen bidrar til et tettere internasjonalt samarbeid og økt handel. Dette gir igjen gevinst til enkeltpersoner, bedrifter og økonomien.

Av stortingspartiene så er Rødt, SV og Sp imot EØS avtalen, og ønsker en egendefinert handelsavtale. Hva mener de egentlig med det? EØS-avtalen er en egendefinert handelsavtale, i hvert fall sist jeg sjekket. Er problemet da at Island og Liechtenstein er med? Ifølge SV så er svaret ja. 

EØS-avtalen eksisterer veldig enkelt forklart fordi Norge ved to anledninger har stemt mot EU-medlemskap, men vi har på ingen måte råd til å stå isolert og alene. I SV sitt partiprogram skriver de at de vil «forsvare det norske demokrati og nasjonal selvråderett». I dette hinter de til at avtalen slenger oss sammen i et samarbeid hvor vi ikke alene bestemmer alle betingelsene. Har ingen i SV forhandlet noe før? 

«Selvråderett» 

Er man realistisk vil man se at «selvråderett» i denne sammenhengen handler om å se Norge som noe særegent og sterkt nok til å stå utenfor det europeiske fellesskapet. Jeg trodde ikke jeg skulle trenge å bruke janteloven, men hvem tror vi at vi er? Vi har mye olje og fisk, ja. Beklager å skuffe dere SV, men min hverdag består av litt mer enn olje og fisk. 

Jeg er klar over at de tre partiene ikke mener vi skal stå utenfor EU, bare at Norge skal få sin egen lille, enda mer spesifikke avtale som EU skal gi oss fordi «vi er så søte og greie». Det er naivt og tåpelig. Om noe, er EU allerede misfornøyd med hvor mye Norge bidrar. Flere EU-land har allerede uttrykt sin misnøye og ønsker å sette Norge på plass. 

Du trenger heller ikke se lengre enn til Storbritannia for å skjønne at denne «egendefinerte handelsavtalen» kanskje ikke er en strålende ide. La oss ikke glemme at britenes økonomi er omtrent seks ganger så stor som den norske, uansett hvor mye olje vi har igjen. Hvorfor skulle EU gitt oss en ny og bedre avtale enn britene, når de ikke er spesielt fornøyde med hvordan vi følger den nåværende engang?

Kutte det norske markedet med 500 millioner mennesker 

Det å melde seg ut av EØS vil fjerne Norge sine gunstige handelsavtaler med det europeiske markedet. Norge er da på utsiden av de høye tollmurene og må kjempe på lik linje som andre store økonomier på verdensbasis. 

Jeg har allerede nevnt realiteten en del, men igjen så er realiteten at vi er et lite land som mangler betydelig arbeidskraft, produksjonsvariasjon og eksport. 80 prosent av Norges nåværende eksport selges i EU. Vi er et lite land, og dermed særlig avhengig av handelen med andre land. Og å handle billig. Om det skal opprettes toller, og vanskeligheter i handel mellom Norge og EU, vil denne eksporten naturligvis se en nedgang. Dette er noe vi absolutt ikke har råd til i den omstillingsfasen vi står i nå.

Bidrar til grønn innovasjon i Norske bedrifter 

EU er enormt progressive med tanke på miljøpolitikk og særlig med deres nye initiativ «Green Deal», hvor målet er å bli klimanøytrale innen 2050. For å realisere denne drømmen satser de enorme midler til forskning og utvikling av grønne bedrifter. Dette er fremtiden og Norge har nok en gang ikke råd til å stå på utsiden. Et sterkt fellesskap er så å si eneste håp. At vi da skal stå på utenfor det fordi vi er redde for fiskerettighetene våre blir for dumt. Og særlig dummere at klimapartier slik som SV ønsker å melde oss ut og vekk fra et slikt samarbeid. 

Det er og bak mål at disse tre partiene ønsker å melde oss ut av en organisasjon som prøver å sikre et klimanøytralt Europa. Hvis vi noen gang vil bli kvitt oljenæringen vår, så må vi ikke drepe handelsmulighetene våre og gå bort fra det europeiske grønne skiftet. 

«Tapt hver dag siden»

«Motstanderne av EU vant valget i 1994, men tapt hver dag siden» er et kjent utsagn som kom etter valget i 1994, med tanke på implementeringen av EØS-avtalen. Det hadde vært et større tap økonomisk, strategisk og utviklingsmessig uten. Hvis Norge skal klare å stå i flyktningkriser, kriger og den globale oppvarmingen, og samtidig innhente penger på eksport, er EU-samarbeid den eneste muligheten vi har. 

Vi klarer ikke å stå alene utenfor de høye tollmurene til en av de viktigste økonomiene i verden. La oss ikke ta et dumt valg og være på feil side av utviklingen. Vil vi livnære oss av eksport så er det viktig at vi ikke ødelegger den viktigste handelsrelasjonen Norge har. Å gå ut av EØS virker hodeløst og kanskje vi må tenke mer i retning av et fremtidig EU-medlemskap? Det hadde løst problemene ved at Norge ikke har en stemme ved lovgivningen og vært sterkere rustet i fremtidige kriser, samtidig som vi ikke gambler med eksportnæringen vår. 

Powered by Labrador CMS